Plazma TV – princip

Plazmovou obrazovku si můžete představit jako velkou plástev, kde jednotlivé buňky této plástve obsahují plyn. Zároveň obsahují elektrody, které po přivedení elektrického impulsu vyšší úrovně dokážou plyn uvést do energeticky nabuzeného stavu (plazma) a pak tuto energii předat luminoforu, který bod rozsvítí.

Podle intenzity přivedeného elektrického impulsu k jedné z buněk, se může jas takového bodu modulovat.

Princip plazmové technologie

Princip plazmové televize je o hodně jednodušší, než LCD. To se ale jen může zdát, protože výroba plazmového panelu je na mnohem vyšší technologické úrovni, než u panelů LCD. V potaz totiž berte to, že je nutné vyrobit „mikroplástev“ a do ní dát plyn a celé to pak ještě jednou provždy utěsnit, aby plyn „neutíkal“. V případě, že plyn unikne, příslušná část obrazovky ztratí jas a vytváří se na ní fleky. A plazmový panel tak můžete jednou pro vždy vyhodit. Zlí jazykové tvrdí, že plazmové panely mají mnohem menší životnost právě díky možnosti úniku plynu a trpí efektem „vypalování“.

Plazmová TV na zdi

Oba dva postupy jsou známé i z klasických obrazovek. Po dobu zhruba deseti let jsme se nesetkali s masovým „vymíráním“ plazmových obrazovek z důvodu úniku plynu, ale pokud budete vybírat kvalitní obrazovky posledních generací (například Panasonic, Pioneer aj.), určitě neuděláte chybu. Té se můžete dopustit při koupi některých z výrobků neznámých firem, které používají ke stavbě panely z továren, ve kterých se vyráběly obrazovky předchozích generací. Víc, než kde jinde zde platí heslo – nejsme tak bohatí, abychom si mohli kupovat levné věci!

Vypalování log TV stanic

S vypalováním log se u plazem setkáte pouze např. v prodejních centrech, kde po celý den na nich svítí stejné logo – po vypnutí televizoru nebo při zobrazení jemně šedých odstínů přes celou obrazovku jsou pak na panelu viditelná vypálená loga. Jinak plazmová televize má úžasně rychlou dobu odezvy, vysoký kontrast i jas.

Budoucnost plazmové technologie

Ovšem i ona bude do budoucna nahrazena technologií SED, na které už přes pět let společně pracují firmy Canon a Toshiba. Principem je, že k odpálení plynu se bude používat LED dioda a ne dvě elektrody a emise elektronů pak půjde přímou cestou k zobrazovacímu bodu, který je opět tvořen luminoforem. Takže technologie výroby se značně zjednoduší, sníží se i spotřeba oproti plazmovým panelům. V současné době je ale největším problémem nemožnost vyrobit malé úhlopříčky, technologie SED se zatím objevuje u televizorů s úhlopříčkou kolem metru a více, a zatím neexistuje linka na sériovou výrobu těchto panelů. A tak, přestože v roce 2006 už Toshiba prezentovala televizory tohoto typu, jde stále jen o předsériové výrobky.

Zdroj: ZCU.cz